Гефайстон - Кузница Гефеста

Гефайстон

Цього року «Гефайстові» передзвони наковалень святкували чверть століття свого заснування на граді Гельфштин, що в східній Моравії (Чеська республіка). Протягом трьохшчотирьох днів у кінці серпня відбувається один із найбільших ковальських фестивалів. Сюди з\’їжджаш ються ковалі, художники по металу, ювеліри, мистецтвознавці, любителі кош ваного мистецтва й туристи. Тут ковалі зі всього світу мають змогу продемонструш вати свою майстерність, обмінятись досвідом і вміннями. На території старовинного замку Гельфштин наче оживає священне дійство чаклування майстрами вогню й металу над своїми роботами. Мелодійний передзвін і характерний запах паленого вугілля, розмаїття мовних діалогів та ударів молота, — привертають увагу та шанобливе ставлення до древньої прош фесії, аби здобути прихильність божестш венного покровителя — Гефеста. Окрім цього, тисячі глядачів приїжджають до замку, щоб побачити все це на власні очі, відчути дух і смак творіння рук людських…
«Гефайстон» — безперечно, одне з потужніших, найуспішніших ковальських зібрань європейського та світового масштабу».
Тобіас Шумахер, шеф редактор журналу «Гефайстос», Німеччина

З туманного й дощового повітря, на тлі замкових морів, немовби виринає ціле царство кованої пластиш ки, скульптури з заліза, решітки, інтер\’єрні прикраси й інше, що розміщені на трав\’янистому оксамиті замш 1 кових галявин. Незважаючи на негоду в перші фестиш вальні дні та деякі «незручності» в облаштуванні житла в наметовому містечку в саду під замком, фестиваль набирав свої оберти…
І те, що фестиваль «Гефайстон» у свій чверть столітній ювілей, — це довготривала історія стосунків між ковалями різних країн, демонстрація творчих робіт, обмін думками, ідеями, планами творчих сил і віянь. Фестиваль зібрав велику кількість учасників з 26 країн світу, які виставили близько 600 експонатів. Приємно відзначити, що загальна тенденція саме цього фестивалю зберігається і розвивається — це розвиток мистецтва металу та синтез в сучасному будівництві, архітектурі й побуті.
Зрештою, то є нагода зустрітися з друзями, яких бачиш доволі нечасто. Якщо зустрічаєшся з людьми роками, і вони стають твоїми добрими знайомими, якщо до тогожміж ними багато спільного, особливо. справа, якій присвячуєш життя, то вважаєш їх майже рідними. З численних бесід дізнаєшся, чим нині дихає світ художнього ковальства. Старовинний замок і наш метове містечко зближують з природою, тут відчуш ваєш подих давніх часів.
Фестиваль «Гефайстон» — це мистецький захід виш сокого рівня, що проходить у двох категоріях: демонш страція домашніх робіт і показова двохгодинна демонш страція ковальської майстерності.
Попрацювати майстрам вогню й металу довелош ся добряче. Цікаві й незабутні майстершклас та шоу продемонстрував майстер Зігмантас Зілінскас (Литва). Він зробив свічник, в якому з одного цільного кусш ка металу витягувалось до десятка «стеблин» і пеш репліталось у композиційну завершеність виробу. Оригінальністю ідеї та вирішення «25-х» роковин фестивалю запам\’ятався Томас Гохстадт (Австрія), і це було відзначено членами жюрі. Чехи Юрій Рехторік, Вратіслав Черні, Марек Куріл — продемонстрували дійсно технологічну майстерність у виконанні культош вого виробу «Хрест». Між тим, багато інших авторів також заслуговують на увагу і шану.
Досконалість робіт, створених на очах у глядачів, відрізняється від привезених лаш конізмом і образністю пластичного вирішення ідеї, за що глядачі віддячували майстрам бурхш ливими оплесками.
В рамках фестивалю одного з перших днів (п\’ятниця) повноцінним заходом є проведення науковошпрактичної конференції, де представш ляються наукові дослідження в галузі ковальстш ва, історичні знахідки, обговорення наболілих проблем з дослідження й збереження маш теріальної культури різних регіонів і країн.
Так і цього, ювілейного, року цікавими буш ли виступи авторів: Яна Крби (Валашське меш жиріччя) — «25 років Гефайстон з нами»; Йозеш фа Моуя (Франція) — «Французька каталонська асоціація ковалів»; Зденека Вітека (Прага) -«Діяльність об\’єднання художниківшковалів, заш мочників, підкопувачів в Чехії, Моравії, Сілезії в 2006 році»; Юрія Німріхтера (Прага) — «Кош вальські й замкові майстерні центральних хуш дожніх ремесел в Празі» та багато інших дош повідачів.
Значно менших розмірів ювелірні прикраш си, а також зброя експонувались в невеликих галереях, що входять до замкового ансамблю. Представлені експонати в цих категоріях також створювали своєрідний бомонд різних регіонів Європи й Азії, де Україну представляли художш никишювеліри Сергій Микита (ВолодимиршВош линський) і Костянтин Кравчук (Чернівці).
За максимальної задіянності: присутність на виставці, відвідування конференції, майш стершкласи, спілкування за склянкою пива з визначними метрами та молоддю, — не помічаєш швидкоплинності часу. Все хороше має своє завершення…У неділю, після обіду— своєрідний ритуал нагородження кращіх робіт в різних категоріях. Вибір для журі був складним і непростим, цікаш вих робіт було досить багато, і всі вони заслугош вували на особливу увагу.

Твори чеських і словацьких майстрів були відзначені дипломами та похвалою журі:
— Павел Златош (класичне ковальство) — диплом глядацькихсимпатій;
— ПавелТасовський, ЯнЛюбош (класичш не ковальство) — І призове місце;
— Радомир Барта (пластичне мистецтво) — І призове місце;
— Карел Буреш (пластичне мистецтво)— диплом ;
— Христина Габерманова (пластичне миш стецтво) (Австрія ) — диплом, ІІ призове місце;
— Міхаель Ернст (пластичне мистецтво) — диплом, III призове місце;
У ювелірному мистецтві членами журі відзначено перемогу: Костянтина Кравчука (Украна) — І місце; Віра Габерманова (Чехія) — II місце.
Категорія «Зброя»: було відзначено майстрашковаля з Узбекистану (Бухара) — Камалова Шокіра.Демократична організація, можливість поспілкуваш тися з колегами, почути їхню думку, побачити якісні рош боти залучають українських митців до участі в «Гефайш стоні», стимулюють представити державу на найвищому рівні. Цього року нас було троє. Пошану ковальству склаш дав вижницький художник Ілько Поп\’юк (нині старший викладач КДІДПМД ім. Михайла Бойчука), художникиш ювеліри Сергій Микита (м. ВолодимиршВолинський) і Кош стянтин Кравчук (м.Чернівці).

Українські представники завжди беруть участь у конкурсах і майстершкласах. Вони неодноразово ставали призерами в різних категоріях. Наше українське мистецш тво ювелірної та ковальської справи багате давніми траш диціями, і нам, побратимам по ремеслу, є що показати на європейському та світовому рівні.

Добавить комментарий